Första sidan

Den här webbplatsen ägs av Gerhard Nuss. Han har många intressen, men ett favorithobby: att förrätta borgerliga vigslar.

Vill du ha mig som vigselförrättare, kan det vara bra att tänka på följande.

 • Sommarlördagar är populära, och bokningar brukar börja ett år i förväg. Tveka dock inte att kolla, även om du tror att du är sent ute. Ibland går det bra att ha två eller tre vigslar samma dag.
 • Om jag åker (mer än någon kilometer) begär jag milersättning, ersättning för parkering, SL-biljett och båtbiljett. Det låter kanske småaktigt, men ersättningen för en vigselförrättare är 110 kronor för en vigsel. En andra vigsel samma dag berättigar till 30 kr.  Flera regeringar har poängterat att ersättningen ska vara låg, eftersom det handlar om ett hedersuppdrag.
 • Som antytt utövar jag det hedersuppdraget gärna! Det betyder dock inte att jag gärna tillbringar många timmar med en vigsel. Går det att ordna taxibåt för att korta min vistelse på din bröllopsö, ser jag gärna att du ordna det.
 • På senare år har det blivit allt vanligare att paren vill träffa vigselförrättaren före själva festen. Naturligtvis ställer jag upp på det.
 • Jag har vigt på svenska, engelska och tyska och ibland på två språk eller även tre. Inget av dessa språk låter vackert när jag pratar det, men jag känner mig trygg med dem.
 • Det behöver kanske inte påpekas, men självklart spelar det ingen roll för mig, vilket kön, vilken religion eller bakgrund ni har. Har Skatteverket beviljat er hindersprövning, viger jag er gärna.
 • Har även haft vigslar på natten och tycker mycket om att vara involverad i överraskningsvigslar!
 • Papperen från Skatteverket (Intyg hindersprövning och Intyg vigsel) behöver jag i original och gärna så tidigt som möjligt, så att jag kan sköta min administration.
 • Skriv gärna om du vill veta mer! gerhard@nuss.se
 • Här nedan finns pdf-filer med regeringens information om vigslar och information på olika språk. (Fler finns det på regeringens webb.)
 • Har varit vigselförrättare sedan 2004 och vigt över 520 par (jan 2022).

 

Detta är Första sidan för Nuss-webben. Den uppdateras inte regelbundet. Den är mest på skoj. Vill du nå Gerhard Nuss, är det enklast att använda e-posten: gerhard(at)nuss.se.

 

Comments are closed.