« Nobelpris i litteratur genom åren

1901 Sully Prudhomme

1901

1901

”såsom ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år ådagalagda förtjänster som författare och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt sällspord förening av hjärtats och snillets egenskaper vittnande diktning”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.