« Nobelpris i litteratur genom åren

1929 Thomas Mann

1929

1929

”förnämligast för hans stora roman Buddenbrooks, vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.